Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTƏQ

ƏNTƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndək. < endik (< enik: aşağ. düşük). az. bir cıbbış. çox az, seyrək. birnəmə. biraz

ƏNTƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndək (fars). < endək. entik. (< enik. enğtek. entəcək.). düşük. aracık. azacık. bir salımcık. birğına. azacıq. biraz. tək. az. az tapılan. kəmik ( > kəm yek)

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək. endik. qınıq. qıtıq. kəm. qəlil

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

{əndək(fars)} < endik. ender. endir. (< enmək). az. azca

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək < endik

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək < endik.
yendik. alçaq. az.
dəğməz. önəmsiz. ucuz. na qabil. xırda. balaca. az. kəm

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək (fars)< endək. güdə. qısa. muxtəsər

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

{( əndək (fars)}

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək. endik. qınıq. qıtıq. kəm. qəlil

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

{əndək(fars)} < endik. ender. endir. (< enmək). az. azca

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək < endik

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək < endik.
yendik. alçaq. az.
dəğməz. önəmsiz. ucuz. na qabil. xırda. balaca. az. kəm

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

əndək (fars)< endək. güdə. qısa. muxtəsər

ƏNTƏQ : Turuz Dictionary

{( əndək (fars)}