Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTƏR TÖNTƏRMƏK

ƏNTƏR TÖNTƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndər döndərmək. əndürmək. endürmək. yendirmək. axdarışmaq