Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTƏRMƏK

ƏNTƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndərmək. ( < endirmək).
döndərmək. alt üst edmək.
tökmək. calamaq. boşaltmaq.
suyu endər.
yıxmaq.
ağacı endər.
vurmaq. çırpmaq.
başına endərdi: başına vurdu