Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTƏVƏNT

ƏNTƏVƏNT : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndəvənd. tarımar. parçalanmış. pozqun.
əndəbənd olmaq: dağılmaq