Multilingual Turkish Dictionary

ƏPƏQ

ƏPƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əpək. kefli. sərgək. sərkək. sərgələyən. əsrük. sallanan