Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİŞİK

ƏQİŞİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğişik əkişik.
bir işi birbiri üstütünə əkləmək. atamaq.
bir işdən əkilmək. qaçmaq. boyun qaçırmaq