Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİŞİR

ƏQİŞİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkişir (< əkmək). oykışır. tasarı. tasarlama. düzənəc. düzənək. taslaq