Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİŞQƏN

ƏQİŞQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əqişgən. əkişgən. qatışqan. sapışqan. yapışgən. birişgən. bitişgən. qavuşqan. qovuşqan. ilətgən. ulaşqan. bağışgən. iltisaqi