Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİDƏLİ

ƏQİDƏLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
convinced, confirmed, persuaded, faithful; möhkəm əqidəli firm in faith;
[prinsipal] high-principled

ƏQİDƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

utuçu bütüçü. butunçu. bütünçü. inanan. güvənli. etiqadlı. (# güdümçü: quşqulu. şəkkak)

ƏQİDƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

oytuqlu

ƏQİDƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Müeyyen eqidesi, mesleki olan, bir şeye möhkem inanan; eqidesinde, meslekinde, etiqadında möhkem olan.
.Sizin nəcib ürəkli və yüksək əqidəli bir adam olduğunuzu görürəm. M.İbrahimov. // Müeyyen eqideni, mesleki, dünyagörü-şünü tebliğ eden, yayan. Mütərəqqi ictimai əqidəli ədəbiyyat tələbini böyük yazıçımız klassik mənada şərh edir. M.İbrahimov.