Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLİC

ƏQİLİC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əgilic. əğilic. əriğic. əğilib, dolaşıb, sarşan sarmaşıq