Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLİMSİNMƏK

ƏQİLİMSİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilimsinmək. əğilsinmək. könləyiş. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəsləniş. arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq