Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLİMSƏNMƏK

ƏQİLİMSƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilimsinmək. əğilsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq. könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək