Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLƏNMƏK

ƏQİLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilənmək. əğininmək. əğrənmək. əğrinmək. əğinmək. yönəlinmək. girişimmək. gərişimmək. girəyişmək. istənmək. istəsinmək. axınmaq. axqınmaq. axıntamaq. axışınmaq. çəkişinmək. meyl edmək. meyillənmək. mayillənmək. meyillik, təmayül göstərmək