Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏMƏK

ƏQİLMƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilməmək. sürəkləmək. dayanmaq. keçməmək. subatlamaq