Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏN

ƏQİLMƏN : Turuz Dictionary

çin əğilmən. həqiqətən istirəm. doğürdan meyilliyəm

ƏQİLMƏN : Turuz Dictionary

çin əğilmən. həqiqətən istirəm. doğürdan meyilliyəm