Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏSƏ

ƏQİLMƏSƏ : Turuz Dictionary


əkilməsə urulmaz, edinməsə görünməz. (urulmaz: biçilməz). (edinmək: əldə edmək)

ƏQİLMƏSƏ : Turuz Dictionary


əkilməsə urulmaz, edinməsə görünməz. (urulmaz: biçilməz). (edinmək: əldə edmək)