Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏTƏN

ƏQİLMƏTƏN : Turuz Dictionary

-yalan əkilmədən doğarmış, önüm verməz yalan, dedilər, yalan dedilər

ƏQİLMƏTƏN : Turuz Dictionary

-əkilmədən bıraxılmış tarla: kən. gən. ken. gen

ƏQİLMƏTƏN : Turuz Dictionary

-yalan əkilmədən doğarmış, önüm verməz yalan, dedilər, yalan dedilər

ƏQİLMƏTƏN : Turuz Dictionary

-əkilmədən bıraxılmış tarla: kən. gən. ken. gen