Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLSİNMƏK

ƏQİLSİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilsinmək. əğilimsinmək. arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq. könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək

ƏQİLSİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilsinmək. əğilimsinmək. könləyiş. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəsləniş. arzısınmaq. ərzinsimək. istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq