Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLSƏYİŞ

ƏQİLSƏYİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilsəyiş. əğlimsəyiş. kövsəyiş. kövülsəyiş. kövnəyiş. könləyiş. könsəyiş. könülsəyiş. göyülsəyiş. həvəsləniş. arzınsayış. ərzinsəyiş. istənsəyiş. istəksəyiş