Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİMƏK

ƏQİMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilib kürəyin çıxarmaq: iki qatlanmaq.
tarım var vardan eylər. dombalmaq.domalmaq

ƏQİMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğimək. ərimək. açılmaq. açılıb tölelmək, axmaq.
əkimək. aparmaq