Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİMSƏRMƏK

ƏQİMSƏRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğimsərmək. sapınmaq. əğimsərmək. yaxınsırmaq. meyillənmək.
qaçmağa sapınmaq, yol aramaq: qaçımsamışmaq. qaçımsarmaq