Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNİQ

ƏQİNİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinik. əyinik.yayaq.yayqa. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül