Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNMƏMİŞ

ƏQİNMƏMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğinməmiş. ərinməmiş. incəlməmiş. açılmamış. aşınmamış. əsginməmiş. kövünməmiş. çözülməmiş. yarpanmamış. yıpanmamış. çığız. çiğiz. çiyiz. çiğ. çiy. qırt. olmamış. xam.
çiğ kişi.
çiğ iş.
çiğ ip.
çiğ soru.
çiğ ət.
çiğ öğə