Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNTİRİQ

ƏQİNTİRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğindirik. əyindirik. əğrindirik. əyrindirik. əğinc. dəğinc. dərinc. dərilmiş. qatlağ. qatlaşıq. çevirmə. qıvrıq. zəvar. yaxa, ətək qırağında edilən qıvrıq. qıyıq

ƏQİNTİRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əqindirik.
əğindirik köhnəlmənin qabağın alan. əyinə sanclan parça. albaq. sarma. sanmaqa yararlı. quşatlıq üçün.
çiqindirik. çiyindirik. arxa gəmiyinin əğilmiş, bükülmüş yerini örtən bölüm. yaxa.
birinin əğninə minmək.
əğnivə bir nərsə sal