Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİQBOYUN

ƏQİQBOYUN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğikboyun. boynuəğik. başəğən. enişiq. enişik. yenişik. yenik. yeniş. eniş. iniş.engiz. yengiz. engiziş. yengiziş. əngiz. əngiziş. ingiz. ingiziş. buyruqsın. tanıqsın. qoybaş. uysal. uysuq. enik. yenik. müti’. tabe;