Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRİK

ƏQİRİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğirik. ip.
əsgiləri əğriyə sərdi: paltarları ipə sərdi