Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRİLMƏK

ƏQİRİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

iqdələmək: əğirlə bükülmək. ipliyin əğirə çəkilib, ip yapılması