Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRŞMƏK

ƏQİRŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğirşmək. tolqaşmaq. dolaşmaq. büküşmək. burquşmaq.
yun dolaşmaq