Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRSƏMƏK

ƏQİRSƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkirsəmək.
əkir (ilaç) qullanmaq istəmək.
əğirmək istəmək. (çevirmək. bir yeri quşatmaq) istəmək