Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTİMLƏMƏK

ƏQİTİMLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkitimləmək. eğitimləmək. doğanlaşdırmaq. doğan edinmək. alışdırmaq. aşılaşdırmaq. uyumlandırmaq. uysallaşdırmaq. öğrətmək. yetiştirmək. görgütləmək. təbiyə edmək. tə;lim vermək