Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİTLƏMƏK

ƏQİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkitləmək. əkləmək. qatmaq. dölləmək

ƏQİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

əkitləmək. əkləmək. qatmaq. dölləmək