Multilingual Turkish Dictionary

ƏQŞİMƏ

ƏQŞİMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşimə. zəhmət. muzahimət.
başına əkşimə.
sizin burda olmağız, bizə əkşimə olmaz.
əkşiməmdən: zəhmət olmasa. çox bağışlayın