Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLİŞ

ƏQƏLİŞ : Turuz Dictionary

əğəliş. əğliş. əsik. (çanqıl. çınqıl) (moğol). başqurluq. başquşluq. tutu. eşənək. məşquliyyət. pəstan. sərgərmi. hobi

ƏQƏLİŞ : Turuz Dictionary

əğəliş. əğliş. əsik. (çanqıl. çınqıl) (moğol). başqurluq. başquşluq. tutu. eşənək. məşquliyyət. pəstan. sərgərmi. hobi