Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLİQ

ƏQƏLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkəlik. əğəlik. ( < əkmək: boylamaq. yükləmək: hamilə edmək).
sonsuz olan qadına edilən əlac.
əllik. əlaltı iş torbası. əltorbası. əlçantası