Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLƏNMƏK

ƏQƏLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkələnmək. ərkəklənmək. ağalanmaq. yekələnmək. şişmək. özün bilicik göstərmək. qazlanmaq. foslanmaq.
yaşlanmaq. ikitərmək. iğtilənmək. əğitlənmək. ərqutlanmaq. ( > ixtiyarlanmaq)