Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLLƏN

ƏQƏLLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ən azı. heç olmasa

ƏQƏLLƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.] Ən azı, heç ol-
mazsa. [Əvvelinci cavan:] Zarafat deyil, şə-hərdən buraya gərək əqəllən üç verst olsun. Ə.Haqverdiyev.