Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏNİZ

ƏQƏNİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkəniz. bir nərsənin xırımxırdası. qalanı. töküntüsü. əkisi. quyruğu. xırda pul