Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏNƏR

ƏQƏNƏR : Turuz Dictionary

əkənər. (ərkək). ək. əş. ər.
əkənərlər əkinərlər: ağalar xanımlar

ƏQƏNƏR : Turuz Dictionary

əkənər. (ərkək). ək. əş. ər.
əkənərlər əkinərlər: ağalar xanımlar