Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏRİ

ƏQƏRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkəri. əkər. əklək. əklik. becəri. pərvəri