Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏVİ

ƏQƏVİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əxəvi. < əxəyi < əkə. ağa. ədə. əxi. əçi. dadaş. böyük qardaş