Multilingual Turkish Dictionary

ƏQALİM

ƏQALİM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "iqlim" söz. cemi] köhn. ölkeler, iqlimler, vilayetler. [Firengler]
. sənaye işlətməyə iqdam edib,
. əmtəə hazır edib Firəngistanda və sair əqalimdə hər şəhərin bazar və karvansaralarını
. doldurdular. M.F.Axundzade.