Multilingual Turkish Dictionary

ƏQBƏR

ƏQBƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğbər.
əğri. biçimsiz.
keçimsiz. əkilmiş. naçar qalmış. yoxsul