Multilingual Turkish Dictionary

ƏQCƏ QÖQCƏ

ƏQCƏ QÖQCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkcə kökcə: əhcə öhcə. incə böyük. incədən incəyə. yeri dibli. diqqətlə. birbə bir