Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏ

ƏQLƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > əkə.
əğlə. əklə. əkəl. ilək. alonj. simi rabit. adət. rəsm.
əklə. əkəl. əkli. tabe;

ƏQLƏ : Turuz Dictionary

əklə. əkit. insert

ƏQLƏ : Turuz Dictionary

əklə. əkit. insert