Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏMƏ

ƏQLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləmə.
əğləmə. artırın. artırış. artırma. qatınış. qatma. qatama. yapışdırı. yapışdırış. mindiri. mindiriş. mindirmə. izafələmə. əlavə edmə.
aşlama. əlavələmə. mindirmə. əlavə. duvardan çıxma yapı.
qatqı. qatım. qatma. qatıq. qayım. qayma. qayıq.
yanlama. yapışdırma. artırma. (# yalnama: ayırma. təkləşdirmə. təkləmə)

ƏQLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləmə. əkləm.
uzadı. ulama. uzanan sim, nərsə. alonj. rabit.
yamaq. rufu.
arta. nərsənin olduğuna artırılmış nərsə.
qəzetə artası, əkləməsi: vijə namə

ƏQLƏMƏ : Turuz Dictionary


gedən yolun qayıtmasın bəkləmə, keçənləri öz içivə əkləmə

ƏQLƏMƏ : Turuz Dictionary

əkləmə. əklənmiş. qatma. qatılma. qarışdırılma.
o sonra qatmadır

ƏQLƏMƏ : Turuz Dictionary


gedən yolun qayıtmasın bəkləmə, keçənləri öz içivə əkləmə

ƏQLƏMƏ : Turuz Dictionary

əkləmə. əklənmiş. qatma. qatılma. qarışdırılma.
o sonra qatmadır