Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNİŞMƏK

ƏQLƏNİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklənişmək. yerlənişmək. sığqınışmaq. durqanışmaq.
qaraqolqa yerlənş aldım: qaraqol şehrinə yerləniştim