Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNİM

ƏQLƏNİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklənim. əklənmə. əkləniş. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. qatılma. qatılış. qatılım. saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. inzimam əlavələnmə