Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNCİ

ƏQLƏNCİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənci. qınamsıq. istehzaçı. məsxərəçi