Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNMƏDƏN

ƏQLƏNMƏDƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənmədən. sallanmadan. aslanmadan. duranğsız. dirəngsiz ( < durmaq). durmazın. durmadan. ha birə. sürənğsiz. sürəncsiz. sürətli. axsınmadan. titizcə. dinlənmədən