Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNTİRİCİ

ƏQLƏNTİRİCİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləndirici. qucur. gülünc

ƏQLƏNTİRİCİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləndirici. oyunlu. gülünc. tühaf. xoş